تاریخ ثبت نامنامنام خانوادگیرشته تحصیلیگرایشمحدوه سكونتشغل پیشنهادیمشاهده رزومهمشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۳۰علی زارعی حسابداریحسابداریسروش کارشناس مالي رزومه تلفن
۱۳۹۹/۶/۲۹سودابهحیدری لائی بیدیحسابداری فرح ابادحسابدار ساده رزومه تلفن
۱۳۹۹/۶/۲۷محمدفتحی مقدم حسابداریحسابداریبادرودحسابدار انبار رزومه تلفن
۱۳۹۹/۶/۲۶مهتابکلباسیشهرسازیطراحی شهریحکيم شفايي  رزومه تلفن
۱۳۹۹/۶/۲۶طاهرهکریم زادهعلوم مهندسیصنایعسودان  رزومه تلفن
۱۳۹۹/۶/۲۵علیرضا فاتحی سیچانی علوم تجربی0بهرستان ام دی اف كار رزومه تلفن
۱۳۹۹/۶/۲۵هنگامه آزادبخت کشاورزیعلوم دامخ جي کارمند اداری رزومه تلفن
۱۳۹۹/۶/۲۵بشری اکبری زبان وادبیات فارسی0خ رباطکارگر خط تولید رزومه تلفن
۱۳۹۹/۶/۲۴مهدیمهری ریاضی فیزیک0فلاورجان کارگر ساده رزومه تلفن
۱۳۹۹/۶/۲۳همامحمودی سفتجانیمترجمی زبان انگلیسیمترجمی کاوهکارمند اداری رزومه تلفن
۱۳۹۹/۶/۲۳حمید رضا دانامخابرات0خ جي کارپرداز (تحصیلدار) رزومه تلفن
۱۳۹۹/۶/۲۳فرشته دانا حقوقفقه ومبانیخ جيکارمند اداری رزومه تلفن
۱۳۹۹/۶/۲۲اعظمتاری پناه زاهدیتاریخ آبشار سومپذيرشگر كلينك /درمانگاه رزومه تلفن
۱۳۹۹/۶/۲۲حانیهکشتکارمهندسی پزشکیبیوالکتریکمنطقه 4مهندس پزشکی رزومه تلفن
۱۳۹۹/۶/۲۲ابوالفضلجوکارعمرانعمراننواب منطقه11مهندس عمران رزومه تلفن
۱۳۹۹/۶/۲۱میثم ناصری اشترانی  فاز? شرقيکابینت ساز رزومه تلفن
۱۳۹۹/۶/۲۰فاطمهرشیدیعلوم اطلاعات ودانش شناسی زينبيهکتابدار رزومه تلفن
۱۳۹۹/۶/۲۰مریم عالیپور معماریمعماری عمومیخ معراج طراح دکوراسیون داخلي رزومه تلفن
۱۳۹۹/۶/۲۰نسرین عرب ویسی مدیریت دولتیسیستم اطلاعاتی خ جي حسابدار ساده رزومه تلفن
۱۳۹۹/۶/۲۰معصومه حسن زاده روانشناسی عمومیعمویخ نشاط کارمند اداری رزومه تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۹کمالردانی  منطقه آبشارسوم محله ردانام دی اف كار رزومه تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۶امینبازیارحسابداریمالیفردوس غربيمدیر مالی رزومه تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۶فرزانه خراسانی زاده    خ پروين طراح دکوراسیون داخلي رزومه تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۲فاطمهکریمیحسابداری مارانيحسابدار فروش رزومه تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۱بهارهپو ر محمدی ...... خ معراج کارگر ساده رزومه تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۱سمیهروزبه علوم تربیتیپیش دبستانی ودبستانیملک شهر گوینده و دوبلور رزومه تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۱ندا کریمی کلمانی فیزیکحالت جامدکلمان کارمند اداری رزومه تلفن
۱۳۹۹/۶/۵مجیدزربازرگانیبازاریابی و فروش و خریدشريعتيمدیر بازرگانی رزومه تلفن
۱۳۹۹/۶/۴وسام دندونیادبیات زينبيهکارگر بسته بندي رزومه تلفن
۱۳۹۹/۶/۳مائده ساداتصالحی ابریتربیت بدنی وعلوم ورزشی ناحيه 4 منطقه15کارمند اداری رزومه تلفن
۱۳۹۹/۶/۲لیلیطاهریبهداشت حرفه ای  بانک استانکارشناس بهداشت حرفه ای رزومه تلفن
۱۳۹۹/۶/۱هاشم سرلک چیوانی...... زينبيهخدماتي رزومه تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۹مهرداد نفری صنایعمهندسی صنایع ميدان مادر کوي وليعصرکارمند اداری ، دفتری رزومه تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۸امیر حسین رنجکش آذر منابادی...... خ بعثت کارگر فنی و ماهر رزومه تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۸محمدرضانژادمهندسی شیمی پالایشبهارستانبازرس جوش رزومه تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۵سمیهابوالقاسمی دهاقانیمهندسی کشاورزیعلوم دامی-دامخ شهيد موسويمدیر تولید رزومه تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۳فریبا محمدی تاریختاریخخانه اصفهان کارشناس فروش رزومه تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۳عطیهفتحیحسابداریصنعتیبلوار کشاورزتایپیست / فارسی /لاتین رزومه تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۲روشنککاظم زادهحسابداریحسابداریاصفهانکمك حسابدار رزومه تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۲مهدیقضاویحسابداریمالیشهداي ستارحسابدار ارشد رزومه تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۲زهرهگلرنگ......حسابداریتالارکمك حسابدار رزومه تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۲زهراحاجیورحسابداریحسابداریجيکمك حسابدار رزومه تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۲نرگسهوازادهحسابداریحسابداریپروينکمك حسابدار رزومه تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۲محدثه رحیمیحسابداریحسابداریهفتونکمك حسابدار رزومه تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۱حامدمنجمیحسابداریحسابداریحکيم نظاميکمك حسابدار رزومه تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۰زهرامحمدیحسابداریمالیدروازه شيرازحسابدار ارشد رزومه تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۰مرضیه یزدانیریاضیریاضیخ جي - اريسونکارگر خط تولید رزومه تلفن
۱۳۹۹/۵/۱۶منیرهثقفیتكنولوژی ارتباطات وفن آوری اطلاعات تهران نو  رزومه تلفن
۱۳۹۹/۵/۱۳نوشاتراب آذریمدیریت جهانگردیمدیریت جهانگردی/کار درامور آژانس هواپیمایی/هتل اصفهانکارمند آژانس هواپيمايي رزومه تلفن
۱۳۹۹/۵/۱۲محمدعلیمحمدی پورحسابداریمحضخ مصلي نگهبان شرکت/ کارخانه رزومه تلفن
12345678910...
 
 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۳۹۹ دوشنبه ۳۱ شهريور
 
 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
شرکت نمایشگاههای بین المللی تهران
شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
اداره کل صنعت،معدن ،تجارت
هیئت امنای شهرک صنعتی امیر کبیراصفهان
سازمان تامین اجتماعی
اداره کل کار ؛ رفاه وتامین اجتماعی استان اصفهان