تاریخ ثبت نامنامنام خانوادگیرشته تحصیلیگرایشمحدوه سكونتشغل پیشنهادیمشاهده رزومهمشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۲۳زهراحاجیورحسابداریبازرگانیجي شرقيکمك حسابدار رزومه تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۹فریدهحمزهحسابداریحسابداریخ وحيدحسابدار رزومه تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۸امین دانش مترجمی زبان انگلیسیمترجمی خ کمال حسابدار رزومه تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۸امیدحسین زاده  خيام  رزومه تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۶عاطفه نورزوی فرعلوم و صنایع غذاییکشاورزیباغ غديرمنشی شركت رزومه تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۵نسرینروستایی  تهران  رزومه تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۴علیرضاآقاباباییمکانیکحرارت و سیالاتمنطقه 15نقشه کش صنعتی رزومه تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۰علی محمد خوانساریمواد و متالورژیمواد ومتالورژیهزار جريبتكنسين تاسيسات حرارتي وبرودتي رزومه تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۰حکیمهابراهیمی تهرانی حقوقجزا وجرم شناسیخ چورياي ولي کارمند اداری ، دفتری رزومه تلفن
۱۳۹۹/۴/۶مهرانسلحشوریمعماریمعماریخ سجادبازرس جوش رزومه تلفن
۱۳۹۹/۴/۴مریماسلامی مشکنانیالكترونیکالکترونیک عمومیپروينمونتاژکار رزومه تلفن
۱۳۹۹/۴/۴الههشاهرضاییحقوققضاییاصفهان و نجف آبادکارشناس فروش رزومه تلفن
۱۳۹۹/۴/۴محمد گشتیکامپیوترنرم افزار بهارستان کارمند اداری ، دفتری رزومه تلفن
۱۳۹۹/۴/۲عباستاتینا بلداجی......0خ جي شرقيمکانیک خودرو سنگين رزومه تلفن
۱۳۹۹/۴/۲نسیم راجیزبان وادبیات انگلیسیدبیریچهار باغ خواجوکارشناس فروش رزومه تلفن
۱۳۹۹/۴/۲محمدمظاهریصنایعتولیدیسپاهان شهرکارشناس فروش رزومه تلفن
۱۳۹۹/۴/۲زهرهامینی پژوهمدیریت آموزشیمدیریت آموزشیخوراسگانمنشی شركت رزومه تلفن
۱۳۹۹/۴/۲محمد رضا قربانی...... آزادگانخدماتي رزومه تلفن
۱۳۹۹/۴/۲مطهرخم زاده عکاسیعکاسیخ کاوهمنشی شركت رزومه تلفن
۱۳۹۹/۴/۲مرجانطالبی خوندابیهنرهای سنتیبازیگریزينبيهفروشنده رزومه تلفن
۱۳۹۹/۴/۲نسرین هاشم بیگعلوم تربیتیمدیریت آموزشیخ جيمدیر اداری رزومه تلفن
۱۳۹۹/۴/۲پژمانقاییدامینیمواد و متالورژیذوب فلزاتفروردين  رزومه تلفن
۱۳۹۹/۴/۲رسولمالکی کوپایی  ارغوانيه  رزومه تلفن
۱۳۹۹/۳/۳۱مهدینویدکیامدیریت صنعتیتحقیق در عملیاتمعراجمدیر منابع انسانی رزومه تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۸احسانشماعی چهارسوق  خيابان فردوسي خيابان چهرباغ خواجوکارشناس ایمنی صنعتي رزومه تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۷نگارپورزادیشیمیمعدنیپاسدارانکارشناس کنترل کیفيت رزومه تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۶کیمیا حاجیانمعماریمعماریخ بزرگمهرکارمند اداری ، دفتری رزومه تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۶یوسفعلی زمانیان خوراسگانی علوم تجربی0جي شرقي نگهبان شرکت/مجتمع رزومه تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۶مجتبی قاسمیکامپیوترسخت افزاراحمد آباداپراتور تولید رزومه تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۶روح الله باقری پژوه...... خ طالقاني جوشکار برق رزومه تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۶فاطمه امینی علوم اداریمدیریت امور اداریعاشق اصفهانيکارگر خط تولید رزومه تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۶مهران یراقی......فنی- حرفه ایخ علامه اميني تزریقکار رزومه تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۵راضیهترابیصنایعبهینه سازی سیستم ها?مدير آموزش رزومه تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۵زهرهآقاطهرانیبهداشت حرفه ای  ميدان احمدآبادکارشناس بهداشت حرفه ای رزومه تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۲سید محمد حسینرنجبرانمخابراتمیدانخ چمران  رزومه تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۸فرشتهاسحاقیحسابداری بزرگمهرحسابدار رزومه تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۸خانم نادری علوم تربیتیمدیریت و برنامه ریزی ميدان جمهوريمدیر اداری رزومه تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۸محمدانصاریالكترونیکالکترونیکآبشار سوم-محله دنارت  رزومه تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۴غزالهتیموریروانشناسی بالینی توحيد ميانيمشاور خانواده رزومه تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۴مصطفی چنانی  شاوور  رزومه تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۲سیامک عسکری ......حسابداری شعيدان غربي حسابدار رزومه تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۲محسن رییسیمکانیکحرارت سیالاتشهرکرد   رزومه تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۲امیرشیرانیمواد و متالورژیجوشکارینظرغربي  رزومه تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۱معصومهمومیوندحسابداری ملک شهرحسابدار ارشد رزومه تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۰امینصاعدیالكترونیکتکنولوژی الکترونیک‌دلگرا  رزومه تلفن
۱۳۹۹/۳/۸فرانکحسینی بالاممهندسی شیمی نانوفناوریچهارراه نقاشيمهندس شيمي رزومه تلفن
۱۳۹۹/۳/۶محمدرضاحسینیعلوم تجربی اصفهانپخش كننده كالا رزومه تلفن
۱۳۹۹/۳/۶رضاجزیمدیریت بازرگانیبازرگانیمنطقه 2مدیر اداری رزومه تلفن
۱۳۹۹/۳/۶رضاسلیمانی نژادمکانیکساخت و تولیدايذهبازرس جوش رزومه تلفن
۱۳۹۹/۳/۶حمید رضا رضائیالكترونیکالکترونیکگلستانراننده ایسوزو/نیسان رزومه تلفن
12345678910...
 
 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۳۹۹ سه شنبه ۲۴ تير
 
 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
شرکت نمایشگاههای بین المللی تهران
شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
اداره کل صنعت،معدن ،تجارت
هیئت امنای شهرک صنعتی امیر کبیراصفهان
سازمان تامین اجتماعی
اداره کل کار ؛ رفاه وتامین اجتماعی استان اصفهان