نام بنگاه: زمینه فعالیت :
نوع فعالیت: نشانی:
نام استان: نام شهرستان:
4196 مورد یافت شد  
شماره عضویتتاریخ عضویتنام بنگاهنوع فعالیتزمینه فعالیتنام استاننام شهرستانتعداد بازدیداطلاعات بیشتر
5484۱۳۹۹/۱/۲۰نما پویان پارتیکا خدماتینماسازی ساختماناصفهاناصفهان 0 اطلاعات بیشتر
5483۱۳۹۹/۱/۲۰بیمه پارسیان - رشیدیخدماتیصدورانواع بیمه نامهاصفهاناصفهان 0 اطلاعات بیشتر
5482۱۳۹۹/۱/۲۰کیان اندیش مهرگانخدماتیخدمات مبلمان وزیبا سازی شهریاصفهاناصفهان0 اطلاعات بیشتر
5481۱۳۹۹/۱/۲۰تولیدی نویدتولیدیساخت وتولید دستگاه سبزی خرد کن وکباب پزاصفهاناصفهان 0 اطلاعات بیشتر
5480۱۳۹۹/۱/۲۰مبلمان یاسمینتولیدیتولید مبلماناصفهاناصفهان 0 اطلاعات بیشتر
5479۱۳۹۹/۱/۲۰نیک تکنیکتولیدیتولید قطعات کامیوناصفهاناصفهان0 اطلاعات بیشتر
5476۱۳۹۹/۱/۱۹استیل خدماتیپرداخت کاری قطعات استیل اصفهاناصفهان 0 اطلاعات بیشتر
5475۱۳۹۹/۱/۱۹شیرکده خدماتیانتقال صندوقهای شیر اصفهانکاشان0 اطلاعات بیشتر
5474۱۳۹۹/۱/۱۹اصفهان پارس لولهتولیدیتولید لوله پلی اتیلناصفهاناصفهان 0 اطلاعات بیشتر
5473۱۳۹۹/۱/۱۹ایزار دقیق دورانخدماتیخدمات فنی اصفهاناصفهان0 اطلاعات بیشتر
5472۱۳۹۹/۱/۱۹لیتو گرافی تک رنگخدماتیخدمات چاپاصفهاناصفهان0 اطلاعات بیشتر
5471۱۳۹۹/۱/۱۹رهپویان ترقیتجاریفروشگاه برق صنعتی اصفهاناصفهان0 اطلاعات بیشتر
5470۱۳۹۹/۱/۱۹جهان آرا- جهانبخشخدماتیدکوراسیون داخلی اصفهاناصفهان0 اطلاعات بیشتر
5469۱۳۹۹/۱/۱۹جهان آراتولیدیتولید قطعات خودرواصفهاناصفهان 0 اطلاعات بیشتر
5468۱۳۹۹/۱/۱۹اسپادانا الکترونیکتولیدیمونتاژ قطعات الکترونیکاصفهاناصفهان 3 اطلاعات بیشتر
5467۱۳۹۹/۱/۱۹تراشکاری قائمخدماتیخدمات تراش قطعات صنعتی اصفهاناصفهان 0 اطلاعات بیشتر
5466۱۳۹۹/۱/۱۹صنایع شیمیایی اصفهان تولیدیتولید مواد شیمیاییاصفهانزرین شهر 0 اطلاعات بیشتر
5465۱۳۹۹/۱/۱۹تزریق پلاستیک موسوی تولیدیتززیق پلاستیکاصفهاناصفهان 0 اطلاعات بیشتر
5464۱۳۹۹/۱/۱۹لاستیک سازی پارسیان تولیدیتولید لاستیک صنعتی اصفهاناصفهان 0 اطلاعات بیشتر
5463۱۳۹۹/۱/۱۹محبوب نقش جهانتولیدیتولید ماشین آلات پخت ناناصفهاناصفهان0 اطلاعات بیشتر
5462۱۳۹۹/۱/۱۹تابلو فرش پرشین تجاریفروشگاه تابلو فرش اصفهاناصفهان 0 اطلاعات بیشتر
5461۱۳۹۹/۱/۱۹سیلندر تراش عباسیخدماتیخدمات فنی اصفهاناصفهان 0 اطلاعات بیشتر
5460۱۳۹۹/۱/۱۹کار وتبدیل اصفهان ( بازیافت )خدماتیپیمانکار جمع آوری ضایعات قابل بازیافتاصفهاناصفهان 0 اطلاعات بیشتر
5459۱۳۹۹/۱/۱۹کارگاه عباسیانخدماتیجوشکار فلزاتاصفهاناصفهان 0 اطلاعات بیشتر
5458۱۳۹۹/۱/۱۹شریف گستر خدماتیتامین نیرو انسانی شرکتهااصفهاناصفهان 0 اطلاعات بیشتر
5457۱۳۹۹/۱/۱۹طلاسازی مهماندوستتولیدیساخت زیور آلات وطلاجاتاصفهاناصفهان 0 اطلاعات بیشتر
5456۱۳۹۹/۱/۱۹رنگ کاری بلوطخدماتیرنگ کار چوباصفهاناصفهان 0 اطلاعات بیشتر
5455۱۳۹۹/۱/۱۹صنایع لاستیک غزل متینتولیدیتولید لاستک صنعتی اصفهاناصفهان 0 اطلاعات بیشتر
5454۱۳۹۹/۱/۱۹صنایع کوره سازان ایرانتولیدیساخت کوره های صنعتی اصفهاناصفهان0 اطلاعات بیشتر
5453۱۳۹۹/۱/۱۹آسایش خدماتیخدمات فنی سیستمهای حفاظتی - درب اتوماتیک و...اصفهاناصفهان 0 اطلاعات بیشتر
5452۱۳۹۹/۱/۱۹نگین صنعت تولیدیتولید قطعات صنعتی اصفهاناصفهان 0 اطلاعات بیشتر
5451۱۳۹۹/۱/۱۹رستوران نیوشاخدماتیرستوران پذیراییاصفهاناصفهان0 اطلاعات بیشتر
5450۱۳۹۹/۱/۱۹وطا صنعت تولیدیساخت وتولید دستگاه تاریخ زناصفهاناصفهان0 اطلاعات بیشتر
5449۱۳۹۹/۱/۱۹موسسه راه سازی نورزویخدماتیتامین ماشین آلات راه سازیاصفهاناصفهان0 اطلاعات بیشتر
5448۱۳۹۹/۱/۱۹بازسازان فولاد اصفهانتولیدیتولید قطعات صنعتی اصفهاناصفهان 0 اطلاعات بیشتر
5447۱۳۹۹/۱/۱۹تانک سازی مهدیرانتولیدیساخت تانکاصفهاناصفهان 0 اطلاعات بیشتر
5446۱۳۹۹/۱/۱۹پخش محصولات بهداشتی بارانتجاریپخش دستمال کاغذیاصفهاناصفهان 0 اطلاعات بیشتر
5445۱۳۹۹/۱/۱۹قنادی مامکتولیدیتولید شیرینی وپولکی ونباتاصفهاناصفهان0 اطلاعات بیشتر
5444۱۳۹۹/۱/۱۹تراشکاری باقری تولیدیساخت قطعات شیرینی پزیاصفهاناصفهان 0 اطلاعات بیشتر
5443۱۳۹۹/۱/۱۹استیل سازهتولیدیساخت مخزن استیلاصفهاناصفهان 0 اطلاعات بیشتر
5442۱۳۹۹/۱/۱۹ماشین سازی صالحی تولیدیساخت قطعات صنعتی اصفهاناصفهان0 اطلاعات بیشتر
5441۱۳۹۹/۱/۱۹تانک سازی دهقانتولیدیتانک سازی اصفهاناصفهان 0 اطلاعات بیشتر
5440۱۳۹۹/۱/۱۹صنایع فروغیتولیدیام دی افآذربايجان شرقیاصفهان 0 اطلاعات بیشتر
5439۱۳۹۹/۱/۱۹آروین سپاهانتجاریبازرگانیاصفهاناصفهان0 اطلاعات بیشتر
5438۱۳۹۹/۱/۱۹مارالتجاریپخش مواد غذاییاصفهاناصفهان 0 اطلاعات بیشتر
5437۱۳۹۹/۱/۱۹بیمه دی- موهبت خدماتیصدور انواع بیمهاصفهاناصفهان0 اطلاعات بیشتر
5436۱۳۹۹/۱/۱۹پرتو صنعت اسپادانخدماتیخدمات فنی جوشکار - ومونتاژاصفهاناصفهان1 اطلاعات بیشتر
5435۱۳۹۹/۱/۱۹بهین کنترل اسپادااناتولیدیمونتاژ قطعات الکترونیک اصفهاناصفهان0 اطلاعات بیشتر
5434۱۳۹۹/۱/۱۹فروکربن تولیدیتولید وسایل گاز سوزاصفهاناصفهان0 اطلاعات بیشتر
5433۱۳۹۹/۱/۱۹مهندسین مشاور راسخخدماتیپیمانکاری - اجرا ونظارت اصفهاناصفهان 0 اطلاعات بیشتر
12345678910...

 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۰ فروردين
 
 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
شرکت نمایشگاههای بین المللی تهران
شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
اداره کل صنعت،معدن ،تجارت
هیئت امنای شهرک صنعتی امیر کبیراصفهان
سازمان تامین اجتماعی
اداره کل کار ؛ رفاه وتامین اجتماعی استان اصفهان