دسترسی کارجویان به آدرس وتلفن شرکتها

جهت مشاهده آدرس وتلفن شرکت یادريافت معرفي نامه ؛ شغل منطبق با شرايط خود وكارفرما را از ليست مشاغل با دقت انتخاب نموده و روی لینک " آدرس/ تلفن " كه مقابل هرفرصت شغلي قرار دارد كليك كنيد.

تذکر : استفاده از این سرویس منوط به عضویت در سایت است
فرصت های شغلی
تاریخ سفارشکد شغلنوع محیط کارمحل فعالیتعنوان شغلمدرک تحصیلیرشته تحصیلیجنسساعت کارشرایط اختصاصیحقوقسرویسآدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۲۰3537كارخانه آجرمنطقه صنعتی دولت آباد نگهبان حتما بازنشستهدیپلم / زیردیپلم......مرد6صبح تا 18حتما بازنشسته باشد1میلیون و800هزارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۱۰3536دفتر كاراصفهانکارمند اداری ، دفتریلیسانسارتباطات وفن آوری اطلاعات( ict)زن9 الی 18نداردقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۳3535كارگاهاصفهان،شهرستان اردستانراننده بیل مکانیکیدیپلم......مرد7:30 الی 17:30اسکان در معدن 24 روز کار و 6 روز استراحت دارد.وعده های غذایی داردبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۳3534كارگاهاصفهان،شهرستان اردستانکارگر سادهدیپلم......مرد7:30 الی 17:30نیروی مورد نظر در کارگاه اسکان دارد و 24روزکار و 6 روز استراحت، اضافه کاری دارد.قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۹/۱/۱3533فروشگاهبازاراپراتور كامپیوترلیسانس......زن۹الی۵زرنگ وفعال علاقه مندبه کاروفعالیت های اجتماعیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۲/۲۳3532دفتر كاراصفهانمنشی شركتلیسانسکامپیوتر ؛ علوم اداری ؛ مدیریت دولتی زن۷:۳۰ تا ۱۶:۳۰مسلط به ورد و اکسل و فضای مجازی و توانایی در زبان انگلیسیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۲/۲۱3531كارخانهکمشچهکارگر خط تولیددیپلمتولید و تعمیر بدنه خودرومهم نیست8الی17نقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۲/۲۱3530كارخانهکمشچهسرپرست تولیدلیسانسصنایع شیمیاییمهم نیست8الی17نبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۲/۱۳3529كارگاهکمشچهانباردار سنتی دیپلمشیمیمرد8الی17ببالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۲/۱۳3528كارخانهکمشچهاپراتور تولیددیپلمتولید و تعمیر بدنه خودرومهم نیست8الی17تقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۲/۱۳3527كارخانهکمشچهکارشناس تضمين كيفيتلیسانسشیمیمهم نیست8الی17ببالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۲/۱۳3526كارخانهکمشچهسرپرست تولیدفوق لیسانسشیمیمهم نیست8الی17ابالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۲/۱۲3525كارخانهخانه اصفهان کارمند فروشلیسانس......هر دو8.30 الی 17روابط عمومی بالا قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۲/۱۱3524كارخانهشهرک صنعتی سگزیاپراتور تولید 5 نفر ( کارگر فنی )دیپلم......مردشیفت گردشی 12 ساعتهوشمند وزرنگ باشدقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۲/۱۱3523دفتر كارخ شریعتی خدماتي / امور نظافت شرکتدیپلم......مرد14تا 21ترجیحا بازنشسته 1تا 1/5 میلیونندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۲/۱۱3522كارخانهشهرک صنعتی جیکارگربافنده 10 نفردیپلم......مردشیفت گردشی 8 ساعتهحتما سابقه کار در واحدهای نساجی داشته باشد وسیگاری نباشدقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۲/۱۱3521كارخانهشهرک بزرگ صنعتی اصفهانکارگر ساده (امور لیزر )دیپلم......مرد16تا22 شبفقط شب کاری است همراه با آموزش قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۲/۱۱3520كارگاهچهار باغ عباسینیروی فنی ( اپراتورcnc -تراشکار -نقشه کش صنعتی )دیپلم / فوق دیپلممرتبط باشغلمرد8الی 17تجربه ومهارت در كاروتسلط به کلیه امور مربوطهقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۲/۱۱3519كارخانهحبیب آبادحسابدار خانمفوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن8الی 17داشتن3 سال سابقه کارقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۲/۱۱3518دفتر كارگلدشت نجف آباد کارمند فروش خانم فوق دیپلم /لیسانسبازرگانی وسایر رشته های مرتبطزن8 تا 13 و15تا 18داشتن سابقه کار در نمایندگیهای خودرو بویژه فروش و ساکن محدوده اشتغال بکار قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۲/۱۱3517فروشگاهمنطقه صنعتی دولت آبادحسابدار فوق دیپلمحسابداریزن8الی 17تسلط به حسابداری خرید وفروشقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۲/۱۱3516کارخانهشهرک صنعتی جیکارشناس بازرگانی خارجیلیسانس یا فوق لیسانسبازرگانی وسایر رشته های مرتبطمرد8الی 170توافقی سرویس آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۲/۱۱3515رستورانخ بزرگمهرکمك حسابدارخانمفوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن8الی 170قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۲/۱۱3514كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادقالب ساز صنعتی - پلاستیكفوق دیپلم /لیسانسمکانیکمرد8الی 17تسلط به نقشه خوانی وقالب سازیقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۲/۱۱3513كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادکارمند اداری ، دفتری خانم لیسانس کامپیوتر / علوم اداری / کامپیوترزن8الی 17مسلط به ورد واکسل وامور اداری قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۲/۶3512كارخانهشهرک صنعتی جیکارشناس فروشلیسانس......مهم نیست7.5الی 16.75 پنج شنبه تعطیلخیرقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۲/۵3511كارگاهمنطقه صنعتی دولت آباد 10 نفرخانم کارگر بسته بندیسیکل یا دیپلم ......زن8الی 17نداردقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۲/۵3510دفتر كارمیدان شهداکارمند اداری خانم ( 5 نفر ) لیسانسمشاوره و راهنمائی/ کامپیوتر و..زن8الی14توان ارائه مشاوره به دانش آموزانقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۲/۵3509دفتر كارخ وحید نصاب دوربين مدار بستهدیپلم / فوق دیپلمبرق والکترونیک مرد8الی 17داشتن تجربه کاریتوافقی ندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۲/۵3508دفتر كارخ وحید برقکار صنعتی فوق دیپلمبرقمرد8الی 170قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۲/۵3507كارگاهخ بسیج کارگر فني ( جوشکار )دیپلم......مرد8الی 17تسلط به جوشکاری قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۲/۵3506كارگاهجبیب آباد حسابدار فوق دیپلم / لیسانسحسابداریمرد8الی 17تسلط کامل به امور حسابداریتوافقی ندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۲۹3505دفتر كارخ امام خمينيفروشندهدیپلم......زن8الي١٦شرايط طبق اداره كارقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۲۹3504كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد خ 20خدماتی کارخانه دیپلممهم نیستمرد8الی 17داشتن تجربه وعلاقمه مندی قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۲۹3503كارخانهشهرک صنعتی جینقشه کش صنعتی فوق دیپلم /لیسانسمکانیکمرد8الی 17مسلط به سالید وردبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۲۹3502كارخانهشهرک صنعتی جیمهندس برق آقا ( گرایش مخابرات - الکترونیک)لیسانسبرقمرد8الی 170بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۲۹3501فروشگاهمحدوده قائمیهپشتيبان سايتلیسانسکامپیوترزن8الی 17ترجیحان ساک محدوده قائمیهقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۲۹3500دفتر كارچهار باغ بالا کارمند اداری ، دفتریلیسانسکامپیوتر / علوم اداری / زن9الی 17تسلط به ورود واکسلقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۲۹3499كارخانهشهرک صنعتی سروش بادرانسرپرست انبار فوق دیپلم......مرد8الی 17داشتن سابقه کار در زمینه سرپرستی انبارقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۲۹3498كارخانهشهرک صنعتی سگزیبرقکار صنعتی فوق دیپلمبرقمرد8الی 160قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۲۹3497كارخانهشهرک صنعتی جیانباردارصنعتی دیپلم / فوق دیپلممرتبط مرد8الی 17 پنج شنبه تعطیل انبارداری با سیستم را بلد باشدبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۲۹3496كارخانهشهرک صنعتی جیکارشناس كنترل كيفيت ( کارشناس شیمی)لیسانس یا فوق لیسانسشیمیمهم نیست8الی 17 پنج شنبه تعطیل داشتن سابقه کار در آزمایشگاه پلیمربالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۲۹3495كارخانهشهرک صنعتی جیمدیر تولیدلیسانسصنایع / مکانیک / مدیریت صنعتی مرد8الی 17 پنج شنبه تعطیل داشتن تجربه کافیبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۲۹3494كارخانهشهرک صنعتی جیکارشناس فروشلیسانسبازرگانیمرد8الی 17 پنجشنه تعطیلداشتن تجربه کافیبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۲۹3493كارگاهخ امام خمینی مکانیک صنعتیدیپلم / فوق دیپلممکانیک ورشته های مرتبطمرد8الی 17داشتن تجربه کافیبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۲۷3492شرکت پخش قهوهخ طیب کارمند دفتری خانم لیسانس کامپیوتر / علوم اداری / کامپیوتر / علوم اداری و..زن8الی 17روابط عمومی مناسبقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۲۷3491مجتمع کشاورزی منطقه زیار کارشناس علوم دامی آقالیسانس یا فوق لیسانسعلوم دامیمرد8الی 17داشتن تجربه فعالیت در مجتمع کشاورزیبالاتر از قانون کارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۲۷3490مجتمع کشاورزی منطقه زیار حسابدارآقا فوق دیپلم / لیسانسحسابداریمرد8الی 17تسلط به پارسیان وهلوقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۲۷3489كارخانهشهرک صنعتی بزرگ اصفهانمترجم زبان انگليسی خانملیسانس یا فوق لیسانسمترجمی زبان انگلیسیزن8الی 17حتما مسلط به icedlقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۲۷3488كارخانه آجرحبیب آباد حسابدار آقا فوق دیپلم /لیسانسحسابداریمرد8الی 17آشنائی به نرم افزار ایلیاقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۲۷3487كارخانهشهرک صنعتی سگزیحسابدار خانم فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن8الی 17تسلط به پارسیان بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۲۳3486دفتر كارخ مشیرالدله کمك حسابدارآقا /خانمفوق دیپلم /لیسانسحسابداریمرد8الی 16نوع نرم افزار شرکت الیاقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۲۳3485كارخانهناحیه صنعتی دولت آبادانباردارفوق دیپلم......مرد8الی 17مسلط به اکسل بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۲۳3484دفتر كارخ رباطکارمند اداری ، دفتریلیسانسعلوم اداریزن8الی 17تسلط به تایپ - اینترنت - کامپیوتر وفتوشاپقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۲۳3483دفتر كارخ سپهسالارمدير دفترخانم ( منشی مدیر عامل )لیسانسکامپیوتر / علوم اداری و..زن7/30 تا 15تسلط با تایپ سریع - وکامپیوتر وروابط عمومی مناسب قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۲۳3482دفتر كاربهارستان کمك حسابدارخانمفوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن8الی 16ترجیحا ساکن بهارستان باشدقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۲۳3481دفتر كاربهارستان کارشناس علوم دامی خانم /آقالیسانسعلوم دامیمهم نیست8تا 160قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۲۳3480كارخانهحبیب آبادکارمند اداری ، دفتری خانم لیسانسعلوم اداری / کامپیوترو..زن8الی17تسلط به امور اداری وکامپیوتر وترجحا ساکن زینبیهقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۲۳3479كارگاهخ چهار باغمدير دفتر خانملیسانسکامپیوتر / علوم اداری و..زن8الی 16تسلط به امور اداری وکامپیوتر وداشتن روابط عمومی مناسبقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۲۳3478كارگاهچهار باغمترجم زبان انگليسی خانم /آقالیسانسمترجمی زبان انگلیسیهر دو8الی 17آشنائی به امور مکاتبات وتعامل با شرکتهای خارجی قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۲۳3477كارگاهخ امام خمینی صندوقدارخانم دیپلم / فوق دیپلممهم نیستزن8تا 160قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۲۰3476فروشگاهخ لاهورفروشنده / صندوق دار( اقا وخانم)دیپلم......مهم نیست8الی 17 /یا 17 تا 23داشتن انگیزه وعلاقه قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۱۴3475سايراستان اصفهانبرقکار ساختمان دیپلمبرقمرد7/30 الی 17احتمال ساعت کاری بیشترقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۱۳3474كارخانهشهرک صنعتی رازیکارمند فروشلیسانسبازرگانیمهم نیست8الی 17داشتن کارت پایان خدمت - برا آقایان - ماموریت خارج از اصفهان دارد قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۱۳3473كارخانهشهرک صنعتی رازیانباردار سادهفوق دیپلم......مرد8الی 16داشتن سابقه کار انبار داری معمولیقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۱۳3472كارخانهشهرک صنعتی رازیسرپرست تولیدلیسانس......مرد8الی 16داشتن تجربه سرپرست کارگاه - تولیدبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۱۳3471كارخانهشهرک صنعتی رازیمدیر تولیدفوق لیسانسشیمیمهم نیست8الی 16داشتن سابقه کار بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۱۳3470دفتر شرکتنمایندگی بیمه اصفهان کارمند اداری بیمه سلامت 5 نفر لیسانس کامپیوتر / علوم اداری و..مرد8الی 16آموزش در تهران سپس در دفاتر نمایندگی اصفهان شاغل میشودقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۱۳3469كارخانهشهرک صنعتی جیکارگر ساده 10 نفردیپلم......مرد8الی 16ندارد قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۱۳3468كارخانهشهرک صنعتی محمود آباداپراتور دستگاه 5 نفر خانم دیپلم......زن7/30الی 17شرکت آموزش لازم کار را ارائه می دهدقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۱۳3467كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادانبارداردیپلم / فوق دیپلم......مرد7/30الی 17سابقه کار با انبار داری سیستمیقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۱۳3466كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادکارشناس تضمين كيفيت آقالیسانسمهندس صنایعمرد8الی 17داشتن سابقه کار در اولویت استقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۱۳3465كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادکارگر فني ( تراشکار - جوشکاربرق )دیپلم......مرد7/30الی 17/30داشتن تجربه وسابقه کافیقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۱۳3464كارگاهخ کهندژتابلو ساز برقدیپلم......مرد8الی 18داشت سابقه کار تابلو سازی قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۱۳3463دفتر كارمشتاق اول خدماتيدیپلم......مرد8الی 17انجام نظافت وامور خدمات دفتر شرکتقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۱۳3462دفترشرکتمشتاق اول کارمند اداری ، دفتری (آقا )فوق دیپلم /لیسانسکامپیوتر / علوم اداری و..مرد7الی 18داشتن سابقه کار امور اداری وتسلط به تایپ وکامپیوتر- داشن ضامن معتبرقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۸3461كارخانهزینبیهتكنسين عمرانفوق دیپلمعمرانمرد8 الی 17توانایی سرپرستی و اوپراتوریقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۸3460سايرکل کشورکارشناس اتوماسیون و کنترل ابزاردقیقلیسانسبرقمرد8 الی 16اجرا و نصب تجهیزات ابزاردقیق-چک تجهیزات ابزاردقیق با هارت کامونیکیتور و میلی آمپر سورس- آشنایی با کالیبراسیون و برنامه نویسی PLC و زیمنس و استانداردهای IEC , IPS در بخش برق و ابزار دقیق-اجرای سیستم ارت -آشنایی با شیرهای صنعتی، کنترلی و فشارشکن -آشنایی با سیستم های PLC ،DCS،RTUو مانیتورینگ (HMI) و شبکه های صنعتی، تسلط به نرم افزار EPLAN وتابلو بندی MCC _ کنترلی بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۸3459كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارشناس بهداشت حرفه ای لیسانسبهداشت حرفه ای زن8الی 170بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۸3458كارخانهشهرک صنعتی جیکارشناس بازرگاني داخليلیسانسبازرگانیمهم نیست8الی 17داشتن تجربه وتسلط به زبانبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۸3457كارخانهشهرک صنعتی اشترجاننقشه کش صنعتی فوق دیپلم /لیسانسمکانیکمرد7/15تا 15/30تسلط به سالید ورک - کتیا - اینونتوربالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۸3456كارخانهشهرک صنعتی جیکارشناس بازرگاني داخليلیسانسبازرگانیمرد8الی 17داشتن تجربه کافی وتسلط به زبانبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۸3455كارخانهشهرک صنعتی امیر کبیرانبارداردیپلم......مرد8الی 17 با سیستم انبار داری کار کرده باشدقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۸3454كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرکارگر انباردیپلم......مرد8الی 17توانائی لازم جهت کار در انبارقطعات خودروقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۷3453كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرحسابدار خانم مسلط به نوآورانفوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن8الی 17مسلط به نوآورانقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۷3452دفتر كارخ سروش مهندس برق قدرت / الکترونیکلیسانسبرقمرد8الی 160قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۷3451دفتر كارخ نیکبخت حسابدار خانمفوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن8الی 16مسلط به نوآورانقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۷3450دفتر كارخ نیکبخت کارمند امور بيمهلیسانسمدیریت بیمه / کامپیوترو..زن8الی 16آشنا به صدور بیمهقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۷3449كارگاهخ 24 متری 10 نفر کارگر فیروزه کوبدیپلممهم نیستمرد8الی 17شرایط خاصی نداردقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۷3448كارخانهشهرک صنعتی جیمهندس مکانیک ساخت وتولید لیسانس یا فوق لیسانسمکانیکمرد8الی 16تجربه کافی در امور مکانیک وتعمیرات صنعتی بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۷3447فروشگاهاتوبان ذوب آهنحسابدار خانم فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن8الی 17تسلط به پارسیانقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۵3446كارخانهشهرک صنعتی اشترجانکارشناس بازرگاني داخليلیسانس یا فوق لیسانسبازرگانیمرد8الی 16/30 پنج شنبه تعطیل تسلط به زبان وامور خرید وفروش بالاتر از قانون كار ( توافقی )دارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۵3445كارگاهخ امام خمینی حسابدار ارشدلیسانسحسابداریمرد8الی 16تسلط کامل به امور حسابداریبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۵3444كارخانهمنطقه صنعتی شهرضادیپلم شیمی 12 نفر دیپلم / فوق دیپلمشیمیمرد8الی 170قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۵3443كارخانهشهرک صنعتی جیکارمند اداری ، دفتری خانم لیسانسمترجمی زبان انگلیسی / کامپیوترزن8الی 16داشتن تجربه امور اداری ومنابع انسانی- تسلط به زبان در حد مورد انتظار - قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۵3442فروشگاهخ امام خمینی فروشنده محصولات شرکت نفت دیپلم / فوق دیپلم......زن8الی 160قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۵3441دفتر كارخ شیخ طوسیفتوشاب كارطراح خانم فوق دیپلمگرافیکزن9 تا 13 و 3 تا 9شبمسلط به طراحی وفتوشاپقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۵3440فروشگاهخ هاتف حسابدارخانم ( پاره وقت)فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن9 تا 13مسلط به پارسیانقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۵3439فروشگاهخ احمد آبادفروشنده موبایل ( خانم )دیپلم / فوق دیپلم......زن9 تا 18علاقمه مند به فروش ثابت در فروشگاه قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۵3438فروشگاهخ احمد آبادکارشناس بازرگاني داخليلیسانس یا فوق لیسانسمدیریت بازرگانیمرد8الی 17داشتن تجربه کار توافقی ندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۱/۵3437فروشگاهخ احمد آبادحسابدار ارشد خانم لیسانسحسابداریزن9 تا 18مسلط به کلیه امور حسابداری- مالیاتی - ارزش افزوده و..بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۳۰3436كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد10 نفرکارگر خط تولیددیپلم......مردشیفت گردشی 8 ساعتهدیپلم فنی یا غیر فنیقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۳۰3435كارخانهشهرک صنعتی جیتكنسين الكترونيك دیپلم / فوق دیپلمالكترونیکمرد8الی 17داشتن سابقه کار در زمینه لوازم خانگی در اولویت استقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۳۰3434كارخانهشهرک صنعتی جی10نفرکارگر خط تولیددیپلم......مردشیفت گردشی 8 ساعتهبعد از مصاحبه -طب پزشکی استخدام می شود - داشتن پیان خدمت - عدم اعتیاد - وقصد ماندگاری وعد ترک کار قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۲۹3433مغازهچهار باغ بالاکارگرفست فوت دیپلم......مرد17 تا 22حتما در فست فوت کار کرده باشد قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۲۹3432كارخانهشهرک صنعتی سگزیحسابدار آقا بدون سابقه کارلیسانسحسابداریمرد8الی 17تازه فارغ دالتحصیل و بدون سابقه کار باشد قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۲۹3431دفتر كارخ آتشگاه کارمند دفتر خدمات الکترونیک لیسانسعلوم اداری / کامپیوترو..زن9 تا 13حتما متاهل وچادری باشد - تسلط به کامیپوتر وامور اداری قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۲۵3430دفتر كارخ جی غربی حسابدار لیسانسحسابداریزن8-16جهت یادگیری وکمک حسابدارقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۲۵3429دفتر كاراصفهانکارشناس فروشلیسانساظهار نشدهمهم نیست8 الی 16نداردقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۲۳3427كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادتراشکار ماهر یا نیمه ماهردیپلمتراشکاریمرد8 الی 170قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۲۲3426فروشگاهخ جیفروشندهدیپلم......مرد8تا 16و 16تا 21تحویل فرش به مشتری بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۲۲3425كارخانهخ کهندژتابلو ساز برقدیپلم......مرد8الی 17داشتن تجربه وآشنائی به جوشکاریقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۲۲3424كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادآشپزدیپلم......زن7الی 16طبخ غذا برا 10 نفر وامورخدمات کارکاخانهقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۲۲3423كارگاهخ عاشق اصفهانی حسابدار فوق دیپلمحسابداریزن8الی 17تسلط به نرم افزار امین قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۲۲3422كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتنقشه کش صنعتی وطراحی قالبهای صنعتیفوق دیپلمنقشه کشی صنعتیمهم نیست8الی 17تسلط به سالدورد و...قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۲۲3421دفتر كارشهرک صنعتی امیر کبیرکارمند اداری ، دفتری آقا لیسانسکامپیوترمرد8الی 17حتما تسلط به کامپیوتر - ورود - اکسلقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۲۲3420فروشگاهملک شهر کارمند فروشگاه مواد غذاییلیسانسکامپیوترمهم نیست8الی 17تسلط به کامپیوترقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۲۲3419كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادکارشناس آزمایشگاهفوق دیپلم /لیسانس......مرد7/30الی 170قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۲۲3418كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادکارشناس بازرگاني داخليلیسانسبازرگانیمرد7الی 15/30داشتن تجربهقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۲۲3417كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادراننده لیفتراکدیپلم......مرد7الی 15/30داشتن تجربه وگواهینامهقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۲۱3416كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادبرقکار صنعتی با سه 3 ال سابقهدیپلم / فوق دیپلمبرقمرد8الی 15داشتن تجربه کاریبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۱۸3415كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد مکانیک صنعتیدیپلم......مرد7 الی 15داشتن سابقه کار وتوانائ جوشکاریبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۱۸3414كارگاهشهرک صنعتی اشترجانفرزکار دیپلم......مرد8 الی 5فرزکار منوال کار با دستگاه آلمان شرقیبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۱۸3413كارخانهشهرک صنعتی اشترجانتراشکار دیپلم......مرد8-5تراشکار منوال حرفه ای بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۱۷3412دفتر كارخ باهنر نصاب تجهیزات اطفاء حریقدیپلمفنی وحرفه ای مرد8 الی 16توانائی نصب وتعمیر تجهیزات برق داشته باشدبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۱۷3411كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتمهندس برق / الکترونیکلیسانس یا فوق لیسانسبرقمرد8الی14آشنائی به دستگاه نساجی وتعمیرات مشکلات الکترونیکی دستگاهبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۱۶3410دفتر كارخ محتشم کاشانی کارمند اداری ، دفتریلیسانسکامپیوترزن8تا 12 یا 15 تا 19تا حدودی تسلط به زبان داشته باشد وروابط عمومی خوبقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۱۶3409دفتر كارخ شمس آبادی حسابدار خانم 5 نفر فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن8الی 16/30حتما مسلط به سپیدارقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۱۵3408کارخانهاتوبان ذوب آهن مهندس مکانیک سیالاتلیسانس یا فوق لیسانس مکانیک مرد7/30 تا 16پنج شنبه ها تا ساعت 2قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۱۴3407كارگاهخ امام خمینی مكانیك صنعتیدیپلم......مرد8الی 17توانایئ تعمیر لیفتراک وجرثقیل بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۱۴3406کارخانهشهرک صنعتی اشترجان نیروی فنی ( اپراتورcnc -تراشکار -فرزکار )دیپلم......مرد8الی 17داشتن سابقه کار در اولویت استخدامبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۱۴3405كارخانهشهرک صنعتی اشترجانکارشناس آی تیلیسانستكنولوژی ارتباطات وفن آوری اطلاعاتمهم نیست8الی 17داشتن سابقه کار در اولویت است بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۱۴3404كارخانهشهرک صنعتی اشترجانحسابدار ارشد خانملیسانسحسابداریزن8الی 17تسلط کامل به امور حسابدریبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۱۴3403كارخانهشهرک صنعتی شماره 2مهندس مکانیک ساخت وتولید /جامداتلیسانسمکانیکمرد8الی 17تسلط به کتیا - اینونتور بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۱۴3402كارخانهشهرک صنعتی اشترجانکارشناس بهداشت حرفه ای لیسانسبهداشت حرفه ای زن8الی 17داشتن تجربه کار در الویت استبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۱۴3401کارخانهشهرک صنعتی اشترجان مهندس صنایع اقا /خانملیسانس یا فوق لیسانسصنایع مهم نیست8 الی 17داشتن تجربه در زمینه ایزو وکنترل کیفیت توافقی دارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۱۲3400كارگاهخ کهندژ مونتاژکارالکترونیک 10 نفر خانمفوق دیپلم /لیسانسالكترونیکزن8الی 17توانای کار با هویه ولحیم کاریقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۱۲3399كارخانهشهرک صنعتی جیکارگر سادهدیپلم......مردشیفت گردشی 8 ساعتهداشتن توانایی لازم قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۱۲3398فروشگاهدفاتر نمانیدگی اصفهانفروشندهفوق دیپلم......مرد9 تا 13/30و16تا 21مشتری مدار وروابط عمومی بالاقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۱۲3397فروشگاهخ احمد آباد کارمند اداری ، دفتریدیپلمعلوم کامپیوترزن9الی 13داشتن تسلط به کامپیوتر قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۱۲3396كارخانهشاهین شهر.گزوبرخوارکارگر سادهدیپلم......مرد7.30الی17.15سالم.اهل دود دم نباشدقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۱۱3395كارگاهخ امام رضاراننده کامیوندیپلم......مرد8الی 17خودرو مسقف بدی داشته باشد بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۱۱3394كارگاهخ امام رضامامور (مدير)خريدلیسانسبازرگانیمرد8الی 170قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۱۱3393كارگاهخ امام رضا رویه كوب مبلدیپلم......هر دو8الی 17داشتن تجربه کافی قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۱۱3392كارگاهخ امام رضامدير سايتلیسانستكنولوژی ارتباطات وفن آوری اطلاعاتمهم نیست8الی 17مدیریت سایت وشبکه های اجتماعی قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۹3391كارخانهشهرک صنعتی اشترجان کارمند فروشفوق دیپلم بازرگانی وسایر رشته های مرتبطزن8الی16سه ماه دوره آموزش + حقوق+ بیمه پس از استخدام نیاز به حضور فیزیکی در محیط کار ندارد قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۹3390كارخانهشهرک صنعتی جیتراشکار دیپلم......مرد8تا17داشتن تجربه کافی وترجیحا ساکن محدوده دروازه تهران ودروازه شیزار وچمرانقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۹3389كارخانهشهرک صنعتی جیکارگر سادهدیپلم ......مردشیفت گردشی 8 ساعتهحتما مجرد باشد وساکن محدوده چمران - جی لاله قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۹3388كارخانهاتوبان فرودگاهحسابدار فوق دیپلمحسابداریزن7/30الی 16آشنایی با حسابداری داشته باشد خودمان آموزش می دهیمقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۹3387كارخانهناحیه صنعتی حبیب آباد دو نفر کارمند اداری (خانم )فوق دیپلم /لیسانسکامپیوتر / علوم اداری و..زن8الی 17 قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۸3386كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتکارگر انباردیپلم......مرد8الی 17ترجیحا راننده لیفتراک قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۸3385كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادکارگر فني ( ریخته گر-تراشکار - نقاش )دیپلم......مرد8الی 17توانائی در زمنیه ریخته گری - تراشکار - سنگ زنی - دریل کاری و....قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۸3384كارگاهخ امام جواد تابلو ساز برقدیپلمبرقمرد8الی 17توانائ ساخت اسکلت تابلو برق داشته باشد قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۸3383كارگاهخ دانش دریل کار /سنگ زنی دیپلم......مرد8الی 17توانایئ فنی لازم در زمینه دریل کاری وسنگ زنیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۵3382كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارگر فني 10 نفردیپلم /سیکل......مرد8الی 17ترجحا ساکن محدوده چمران - لاله - جی قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۵3381كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتکارشناس الکترونیک 3 نفرلیسانس یا فوق لیسانسالكترونیکمهم نیست8الی 17حتما مسلط به زبان و فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی یا دولتی معتبر باشدبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۵3380كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتکارشناس فیزیک 3 نفرلیسانس یا فوق لیسانسفیزیکمهم نیست8الی 17حتما مسلط به زبان وفارغ التحصیل دانشگاه صنعتی یا دولتی معتبر باشد بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۵3379كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتمهندس صنایع 3 نفر لیسانس یا فوق لیسانسصنایعمرد8الی 17حتما مسلط به زبان وفارغ التحصیل دانشگاه صنعتی یا دولتی معتبرباشدبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۴3378دفتر كارخ میر دامادکارمند فروشلیسانسمترجمِی زبان عربمرد8 الی 17داشتن تسلط به مکالمه زبان عربیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۴3377كارخانهسه کیلومتری حبیب آبادراننده لیفتراکدیپلم......مرد8 الی 17داشتن گواهی رانندگی لیفتراکقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۴3376دفتر كارخ خیام طراح گرافیک خانمفوق دیپلم / لیسانسگرافیک و.زن8 الی 17آشنائی به سایت هم داشته باشد قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۴3375دفتر كارخ خیام حسابدار خانمفوق دیپلم / لیسانسحسابداریزن8 الی 17تسلط به پارسیان واشنا به امور مالیاتی وبیمه بطور نسبیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۴3374دفتر كارنظر شرقی کارمند فروشلیسانسبازرگانیزن8 الی 17داشتن سابقه در اولویت است قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۳3373كارخانهسه راه مبارکهکارشناس برنامه ريزي تولیدلیسانسصنایعمهم نیست7/ تا 14/30داشتن آشنایی به ریزی تولید یا کنترل پروژه یا تجربه کاری بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۳3372كارخانهشهرک صنعتی محمود آباداپراتور cncفوق دیپلمساخت و توليدمرد8 الی 17آشنا به نرم افزارهای ماشین کاری cncبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۳3371كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادطراح صنعتيفوق دیپلمطراحی صنعتیزن8 الی 17آشنایی با اتوکد و کتیا و ...قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۲3370فروشگاهمیدان شهدامدیر فروشلیسانسبازرگانیزن8 الی 17داشتن تجربه کافی قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۲3369كارخانه خ عسگریهکارشناس فروشلیسانسبازرگانیمهم نیست8 الی 17داشتن سابقه کار در اولویت است قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۲3368كارگاهخ امام خمینی کارمند فروشفوق دیپلمبازرگانیزن8 الی 170قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۲3367دفتر كارخ چمرانکارشناس فروشلیسانسبازرگانیزن8 الی 17داشتن تجربه کاری در اولویت است بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۲3366كارخانهشهرک صنعتی جی کارگر فنيدیپلم......مرد8 الی 17توانائی فنی بالای داشته باشد خصوصا دستگاه چاپ آشنا باشد قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۲3365فروشگاهخ کاوهفروشندهدیپلم......زن8 الی 180قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۲3364كارخانهشهرک صنعتی جی کارگر ساده 5 نفردیپلم......مرد8 الی 17ترجحا فنی باشند قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۲3363كارخانهشهرک صنعتی جی 5 نفرجوشکار co2دیپلم......مرد8 الی 17داشتن توانائی لازم قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۲3362كارخانهمنطقه صنعتی کرچگانتراشکار دیپلم......مرد8 الی 17نیمه ماهر وماهر باشد ؛ اضافه کاری داردقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۲۶3361كارخانهشهرک صنعتی محمود آباداپراتور cncفوق دیپلم / لیسانسساخت و توليدمرد8 الی 17آشنایی کامل به نرم افزارهای ماشینکاری cnc و برنامه نویسی cncبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۲۵3360كارخانههشت بهشت کارپرداز (تحصیلدار)دیپلم......مرد8 الی 17داشتن موتور سیکلت الزامی است قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۲۵3359كارخانهشهرک صنعتی جی کارگر سادهدیپلم......زن8 الی 17بعد از یک ماه بیمه میشود قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۲۵3358فروشگاهشاهپورجدیدکمك حسابدارفوق دیپلمحسابداریمرد8 الی 17مسلط به پاسیانقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۲۵3357كارخانهناحیه صنعتی دولت آباداپراتور تولیددیپلم......مرد8 الی 17داشتن دیپلم وپایان خدمت وسلامت جسمی الزامی است قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۲۵3356رستوراننجف اباد - کهریزسنگکارشناس بهداشت حرفه ای لیسانسبهداشت حرفه ای مهم نیست8 الی 17شرکت پیمانکار گاز جهت اشتغال کارجو در رستوران به عنو ان کارشناس بهداشت قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۲۵3355دفتر كارشمس آبادیتحلییل محتوا وسئونویسلیسانس یا فوق لیسانسکامپیوتر/ علوم کامپیوترمهم نیست8:30 الی 17:00تجربه سئو نویسی ؛ وتحلی محتوا قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۲۵3354دفتر كارشمس آبادیطراح گرفیک حرفه ای لیسانس/ فوق لیسانسگرافیکمهم نیست8:30 الی 17:00- مهارت و تسلط بر طراحی سفارش های گرافیکی توافقیندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۲۴3353دفتر كارسه راه سیمینخدماتيدیپلم......مرد8الی 16/300قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۲۴3352كارخانهشهرک صنعتی خمینی شهر کارشناس بازرگاني داخليلیسانسبازرگانیمهم نیست8الی 17داشتن سابقه کار در اولویت استخدامبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۲۴3351دفتر كارخ نیکبخت کارمند اداری ، دفتریلیسانسعلوم اداری / کامپیوترو..زن8الی 17توانائ کار با کامپیوتر قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۲۰3350دفتر كارخ باهنر آبدارچی وخدمات شرکتدیپلم / زیر دیپلم......مرد8الی 16توانائی انجام نظافت وتهیه چای برای پرسنلقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۲۰3349كارگاهسه راهی دنارت پرسکار دیپلم / زیر دیپلم......مرد8الی 17کارجو جهت استفاده از سرویس در محدوده مشتاق سوم باشد قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۲۰3348فروشگاهبازار حکیمفروشنده صنایع دستی خانمدیپلم / زیر دیپلم......زن9تا 16 و 16تا 22همراه با آموزشقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۲۰3347رستورانمرداویج کارگر ظرف شودیپلم / زیر دیپلم......مرد8الی 170قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۲۰3346دفتر كارناحیه صنعتی دولت آبادکارگر انباردیپلم......مرد6 صبح تا15/30جهت تخلیه داروبه انبارقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۲۰3345كارگاهخمینی شهر فتوشاب كار فوق دیپلمگرافیکزن8الی 16مسلط به فتوشاپبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۲۰3344كارگاهخمینی شهر حسابدار خانمفوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن8الی 16تسلط به نرم افزار امینبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۱۷3341كارخانهدولت ابادکارگر سادهدیپلم......مرد8 الی 17ترجیحا با سابقه تولید درب و پنجرهقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۱۷3340دفتر كاربزرگمهرکارشناس فروشفوق دیپلم /لیسانسبازرگانی وسایر رشته های مرتبطمهم نیست8 الی 17مسلط به مهارت های فروشقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۱۶3339كارخانهشهرک صنعتی رازیمهندس مکانیک ساخت وتولید لیسانسمکانیکمردشیفت گردشی 12 ساعتداشتن سلبقه کار الزامی است بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۱۶3338كارخانهشهرک صنعتی رازیمهندس برق قدرت / الکترونیکلیسانسبرقمرد8الی 17داشتن تجربه کاری الزامی استبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۱۶3337سايرخ آپادانا اول نگهبان بازنشستهدیپلم......مردشیفت گردشی 12 ساعتعنوان شغلی صرفا نگهبانی است و فردحتما بازنشسته باشد 1تا 1/5 میلیونندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۱۶3336دفتر كارخ جی کارمند اداری ، دفتریلیسانسکامپیوتر / علوم اداری و..زن8 تا 13تسلط به کامپیوتر وامور بیمهقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۱۶3335كارگاهمنطقه صنعتی دولت آبادپرسکار10 نفرجهت سازه های گلخانه ای دیپلم......مرد8الی 17داشتن سابقه کار پرسکاری قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۱۶3334دفتر كارسه راه سیمینحسابدار فوق دیپلمحسابداریزن8الی 17آموزش حسابداری وجذب کار قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۱۶3333دفتر كارسپاهان شهر پیك موتوریدیپلم......مرد18تا 22شبجهت بررسی سلامت تابلوهای تبلیغاتی منصوب در داخل شهر 900 هزار تومانندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۱۳3332كارگاهجی- اللهیهحسابدار ارشدفوق دیپلمحسابداریزن8الی 14تسلط به کلیه امور حسابداری - مالیات- قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۱۳3331كارخانهشهرک صنعتی سجزیکارگر سادهدیپلم......مرد 17 تا 8.....قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۱۳3330كارخانهشهرک صنعتی سجزیتزریقکار دیپلم......مردشیفتی 8 ساعتهتوانای کار شیفتقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۱۳3329كارخانهشهرک صنعتی سجزیجوشکار برقدیپلم......مرد 17 تا 8سابقه کار داشته باشدبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۱۲3328كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارگر خط تولید 3 نفردیپلم / فوق دیپلمفنی وحرفه ای و..مردشیفت گردشی 12 ساعته حداقل فنی باشند قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۱۲3327كارخانهشهرک صنعتی سگزیخدماتي / امور نظافت شرکت 3 نفردیپلم / زیر دیپلم......مرد8الی 16جهت امور نظافت کارخانه جوان وتوانایی کار کرد باشدقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۱۲3326دفتر كارخ سجادکمك انبار داردیپلمبرقمرد8الی 17ترجیحان رشته برق باشد وآشنا به قطعات برقیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۱۲3325كارخانهخ جی حسابدار ارشدلیسانسحسابداریزن8الی 17آشنا به نرم افزار الماس , وتسلط به امورحسابدار ی- حقوق ودستمزد - ارزش افزووده - مالیات و..بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۱۰3324كارگاهشهرک صنعتی جرقویهسرپرست کارگاه تولید قارچ "خانم "لیسانسعلوم و صنایع غذایی ورشته های مرتبط وترجیحا ساکن سپاهن شهر وبهراستان وزن8الی 17حتما درآزمایشگاه سابقه کار داشته باشدقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۱۰3323كارخانهکوهپایهکارشناس مواد ومتالورژی گرایش سرامیکلیسانس یا فوق لیسانسمواد و متالورژیزن8الی 17ححتما در امور آزمایشگاه سابقه کار داشته باشد بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۱۰3322دفتر كارخ مهر کارمند فروشفوق دیپلم /لیسانسبازرگانی وسایر رشته های مرتبطزن8الی 16بیان خوب قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۱۰3321دفتر كارچهار باغ بالا آبدارچی دیپلم......مرد7/30 تا 17/30انجام امور خداماتی شرکت وآبدارچیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۹3320كارگاهخ عبدالرزاق خدماتيدیپلم......مرد8الی 16جوان وچابک جهت تمیز کاری وپاکردن شیشه های درب شرکت و..قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۹3319كارگاهخ عبدالرزاق کارگر سادهفوق دیپلم......مرد8الی 16اهل کار باشد قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۹3318كارگاهخ عبدالرزاق کمك انبار داردیپلم......مرد8 تا 16قوی بینه باشد وچابک قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۷3316كارخانهشهرک صنعتی جی حسابدار لیسانسحسابداریمرد8 الی 17داشتن تسلط نسبی به حسابداریقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۷3315كارخانهشهرک صنعتی جی حسابدار ارشدلیسانسحسابداریمرد8 الی 17تسلط به کلیه امور حساداری ومالی شرکتبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۷3314فروشگاهخ استانداری فتوشاب كار فوق دیپلمگرافیکزن8 الی 16تجربه فتوشاپ وکارلقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۷3313فروشگاهخ استانداری کارمند اداری ، دفتریلیسانسبازرگانیزن8 الی 16داشتن سابقه کارقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۷3312فروشگاهخ هاتففروشندهدیپلم......مرد8 تا 13/30 و16تا 18داشتن تجربه بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۷3311فروشگاهخ هاتفحسابدار فوق دیپلمحسابداریزن8 تا 13/30 و 16تا 18آشنائی با نرم افزار امین یا پارسیان قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۷3310فروشگاهدروازه تهرانکارپرداز (تحصیلدار)دیپلم......مرد9تا 20 شبداشتن موتورسیکلت جهت وصول مطالبات لازم است بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۷3309فروشگاهدروازه تهرانانبارداردیپلم......مرد9تا 18داشتن تجربه انبار داری قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۷3308رستورانخ جیکمك آشپزدیپلم......مرد8تا 22 شبداشتن تجربه کافی در پخت غذابالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۶3307دفتر كارخ علامه امینی کارمند اداری ، دفتریلیسانسعلوم اداری / کامپیوترو..زن9الی 17تسلط به زبان وکامپیوتر ورابط عمومی بالاقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۶3306كارگاهپل چمران تعمیركار لوازم خانگیدیپلم......مرد8الی 17فنی وآچار بدست باشد قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۶3305كارخانهشهرک صنعتی منتظریه نیروی فنی ( اپراتورcnc -تراشکار -فرزکار )دیپلم......مرد8الی 17 پنج شنبه تعطیل داشتن تجربه کار قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۵3304دفتر كارچهارباغ بالاکارمند اداری ، دفتریلیسانسکامپیوترزن9تا 17حتما مسلط به word- eXelقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۵3303كارخانهسپاهان شهرکارشناسی شیمی خانملیسانسشیمیزن7/30تا 17ترجیحا فارغ التحصیل دانشگاه دولتی ؛ روابط عمومی بالا وعلاقه مند بکاربالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۵3302كارخانهشهرک صنعتی مبارکهمهندس مواد ومتالورژی 5 نفر لیسانسمواد و متالورژیمرد7/30 تا 16/30داشتن سابقه کار قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۵3301كارخانهشهرک صنعتی مبارکهتراشکار دیپلم......مرد7/30 تا 16/30داشتن سابقه تراشکاریقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۵3300كارخانهشهرک صنعتی مبارکهپرسکار 10 نفردیپلم......مرد7/30 تا 16/30داشتن سابقه پرسکاری قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۵3299كارخانهشهرک صنعتی مبارکهمهندس مکانیک 5 نفر لیسانس مکانیکمرد7/30 تا 16/30اپراتور خط تولید قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۵3298كارخانهشهرک صنعتی مبارکهاپراتور تولید 15 نفردیپلم......مرد7/30 تا 16/30ترجحا مدرک فنی داشته باشندقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۵3297كارخانهشهرک صنعتی مبارکه20 نفر کارگر سادهدیپلم......مرد7/30 تا 16/30ترجحا مدرک فنی داشته باشنندقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۵3296كارگاهخ بسیججوشکار co2دیپلم......مرد8الی 170قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۵3295كارگاهمنطقه صنعتی دولت آباد کامپیوترلیسانسکامپیوترمهم نیست8 الی 17تسلط به فتوشاپ ، راین آشنا به چوپ وطراحی قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۵3294دفتر كارسعادت اباد حسابدار لیسانسحسابداریمهم نیست8 الی 17داشتن تجربه وتوانائی قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۵3293دفتر كارهشت بهشت کارمند اداری ، دفتریلیسانسعلوم کامپیوترمهم نیست8 الی 160قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۵3292كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد کارگر ريخته گريدیپلم......مرد8 الی 170قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۴3291رستورانمشتاقآشپزدیپلم......مهم نیست11ظهر تا 23 شب0بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۴3290دفتر كارمشتاق دوم کارشناس فروشلیسانسبازرگانیزن8 الی 160قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۴3289كارخانههشت بهشت کارشناس فروشلیسانسبازرگانیزن8 الی 160قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۴3288كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت آشپزدیپلم......مرد8 الی 17توانائی طبخ غذا برای 50 نفر کارگر شرکتقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۴3287كارگاهشهرک صنعتی اشترجان جوشکار co2دیپلم......مرد8 الی 17ندارد بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۹/۴3286كارخانهشهرک صنعتی جی کارمند اداری لیسانسعلوم اداری - کامییوترو..زن8 الی 17تسلط به امور اداری قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۲۵3285فروشگاهخ امام خمینی راننده وانتدیپلم......مرد8الی 17سفته یا چک 100 میلیون جهت ضمانت تحویل خودرواخذ میشودقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۲۵3284كارخانهشهرک صنعتی اشترجانجوشکار co2دیپلم......مرد8 الی 17داشتنم تجربه وتسلط به کاربالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۲۵3283كارخانهشهرک صنعتی اشترجانجوشکار co2دیپلم......مرد8 الی 17داشتن تجربه کار وتسلط حرفه ا ی بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۲۵3282كارخانهشهرک صنعتی جی کارمند اداری ، دفتریلیسانسعلوم اداری - کامییوترو..زن8 الی 16داشتن تجربه کار امور اداری وبایگانی وامور دبیرخانهقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۲۳3281دفتر كارخ هشت بهشت غربی کارشناس کامپیوتر خانم لیسانسکامپیوترزن8الی 16تسلط به نصب ویندوز - واستمبل سیستم - ونصب قطعاتقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۲۳3280كارگاهملک شهر نگهبان / انتظامات کارگاهدیپلم......مرد7/30الی 17حتما بازنشسته باشدیک میلیونندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۲۱3279كارگاهشهرک صنعتی محمود آبادریخته گردیپلم......مرد7.5-16...بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۲۱3278كارخانهشهرک صنعتی جیاپراتور، cncدیپلم......مرد8الی 17داشتن سابقه کار قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۲۱3277كارخانهشهرک صنعتی جیتراشکار دیپلممهم نیستمرد8الی 17داشتن سابقه کار قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۲۱3276كارخانهشهرک صنعتی جیمهندس مکانیک آقا لیسانسمکانیکمرد8الی 160قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۲۱3275رستورانخ گلزار جنوبیکمک آشپز خانم / آقادیپلم......مهم نیست7/30تا 16داشتن سابقه کارتوافقی دارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۲۱3274كارخانهشهرک صنعتی بزرگ اصفهانآشپزآقا یاخانم دیپلم / فوق دیپلممهم نیستمهم نیست8الی 17طبخ غذا برای 50 تا 60 نفربالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۲۱3273كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتکارشناس نساجی آقا - خانم لیسانسنساجیمهم نیست8الی 160بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۲۱3272كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت کارشناس ایمنی صنعتي آقالیسانسصنایع ورشته های مرتبطمرد8 الی 16دانش مدیریت ریسک- ایزو 14001وایزو 45001 - نداشتن معافیت پزشکی یا دانشجو - بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۲۱3271كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت سرپرست كارگاهدیپلمفنی وحرفه ای مرد8 الی 16آشنابه جوشکار - ساخت سازه های فلزی - وتاسیسات قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۲۱3270فروشگاهآپادانافروشنده لباس ( آقا )دیپلممهم نیستمرد9تا 13و16تا21جوان باشدقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۲۰3269كارخانهشهرک صنعتی شماره 2پرسکار دیپلم......مرد8الی 17تسلط به پرس کاریبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۲۰3268كارخانهشهرک صنعتی شماره 2 سرپرست انبار فوق دیپلم /لیسانسحسباداری ورشته ای مرتبطمرد8الی 17مسلط به آفیس وبرنامه حسابداری آسا بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۲۰3267كارخانهشهرک صنعتی شماره 2تراشکار CNCدیپلم / فوق دیپلمفنی وحرفه ای مرد8الی 17داشتن سابقه کاربالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۲۰3266كارخانهشهرک صنعتی شماره 2دایکاست کاردیپلم / فوق دیپلممهم نیستمرد8الی 17داشتن سابقه کاربالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۱۹3265دفتر كارخ هشت بهشت غربی کارمند اداری ، دفتریلیسانسحسابداریزن8الی 17آشنائی مختصر به حسابداریقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۱۹3264كارگاهحبیب تراشکار فوق دیپلمتراشکاریمرد8 الی 5به صورت درصدی قرارداد بسته میشودبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۱۹3263دفتر كارپل تمدنراننده ایسوزودیپلم......مرد8الی 17150 میلیون وثیقه تحویل خودرو قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۱۹3262كارخانهشهرک صنعتی سگزیراننده تراكتوردیپلم......مرد8الی 190قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۱۹3261كارگاهاصفهان5 نفر جوشکار co2دیپلم......مرد8الی 19تجربه وتسلط کافی بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۱۹3260كارخانهشهرک صنعتی نجف آباد مامور (مدير)خريددیپلم......مرد8الی 17کارشناس خرد داخلی قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۱۹3259كارگاهخ مسجدسیدکارگر طلا سازيدیپلم......زن8الی 17داشتن سابقه کار قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۱۹3258دفتر كارخ شمس آبادی مدير دفتر لیسانسکامپیوترزن8 تا 13 و16 تا 19آشنا به وظائف مدیر دفتر مدیر عامل قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۱۹3257دفتر كارخ شمس آبادی کارشناس ماليلیسانسحسابداریزن8الی 16تسلط به نرم افزارهای حسابداری وفرایند آنبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۱۹3256دفتر كارخ شمس آبادی کارشناس فروشلیسانسبازرگانیمهم نیست8تا 13و16تا 19آشنا به سیستم شبک فروش وای سی تی وروابط عمومی بالاوهمکاران سیستم بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۱۹3255كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتتكنسين مكانيكفوق دیپلممکانیکمردشیفت گردشی 8 ساعتهنداردقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۱۹3254كارگاهناحیه صنعتی دولت آبادحسابدارلیسانسحسابداریزن8الی 17نداردقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۱۶3253كارخانهخ امام خمینیانباردارلیسانس......مرد7.30الی4.30-قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۱۶3252كارخانهشهرک صنعتی سگزیسرپرست امور مالی لیسانس یا فوق لیسانسحسابداریمرد8الی 170بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۱۶3251كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارشناس ایمنی صنعتيلیسانسصنایعمرد8الی 17داشتن سابقه کار ایمنی شرکتها قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۱۶3250كارخانهشهرک صنعتی سگزیاپراتور دستگاه ضایعات دیپلم......مرد8الی 17فنی کار باشد بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۱۶3249كارخانهشهرک صنعتی جیکارگر ساده وخدمات شرکتدیپلمبرقمرد7/30 تا 16ترجحا رشته برق واشنا به سازه های برقی باشد قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۱۶3248دفتر كارخ شهیدان غربی کارمند اداری ، دفتریلیسانسمترجمی زبان انگلیسیزن8الی 14/30تسلط به زیان واموراداری وتایپ قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۱۶3247كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرتراشکار حرفه ای دیپلم / فوق دیپلم......مرد8الی 17تراشکار وتجربه میل لنک تراشیبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۸/۱۶3246فروشگاهخ شریعتی فروشنده گلدیپلم / فوق دیپلم......مرد8الی 18داشتن شرایط لازمقانون كارندارد آدرس/تلفن

 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۰ فروردين
 
 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
شرکت نمایشگاههای بین المللی تهران
شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
اداره کل صنعت،معدن ،تجارت
هیئت امنای شهرک صنعتی امیر کبیراصفهان
سازمان تامین اجتماعی
اداره کل کار ؛ رفاه وتامین اجتماعی استان اصفهان